25 January 2022
    PATANI STORY |เรื่องราวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
เรื่องเล่าในสามจังหวัด

ชุดเคลื่อนที่เร็วทหารพราน 42 เตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พันเอก ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบของชุดเคลื่อนที่เร็วของหน่วย เพื่อเตรียมพร้อมในการสนับสนุนการเปิดแผนของ
หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่...

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42
#บอกข่าวเล่าเรื่องชายแดนใต้

STORY เรื่องราวชีวิตรายวัน

STORY | เรื่องราวชีวิตรายวัน

ติดตามเราที่เพจ : PATANI STORY