27

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :เล่าเรื่องราวของทหารในพื้นที่
ผืนแผ่นดินไทย จะไม่ให้ใครย่ำยี #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47
ผืนแผ่นดินไทย จะไม่ให้ใครย่ำยี #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 

เมื่อ 7 ก.ย.64 : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ

ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ประกอบด้วยเขตพื้นที่ ป่าภูเขา, ชุมชนไทยพุทธ, พื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้าน Support site รวมถึงจุดเสี่ยง/จุดล่อแหลมต่างๆ เพื่อจำกัดเสรีความพยายาม ในการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่อาจลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ยะหา, อ.กาบัง และ อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งเน้นให้กำลังพลมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และไม่ประมาทต่อภารกิจอย่างเด็ดขาด


เครดิต:กองทัพภาพที่4
เขียนโดย กำลังทหารในพื้นที่
11/09/2564
14

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :เล่าเรื่องราวของทหารในพื้นที่
โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา หลังที่ 26
โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา หลังที่ 26 

 เมื่อ 14 ก.ย.64 : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ น.ส.ยาวารี เล๊าะหมิ และครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ

จากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หลังที่ 26 โดย ฉก.ยะลา ในการดำเนินการดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการก่อสร้างบ้านพักหลังดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว 30 % ณ บ้านพักอาศัยเลขที่ 79 บ.เจาะตาแม ม.4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 

 
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เขียนโดย กำลังทหารในพื้นที่
15/09/2564
5

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :เล่าเรื่องราวของทหารในพื้นที่
ชุดปฎิบัติการจรยุทธ์ หรือ ชป.จรยุทธ์ คือใคร ทำไมต้องเดินในสวนชาวบ้าน
ชุดปฎิบัติการจรยุทธ์  หรือ ชป.จรยุทธ์ คือใคร ทำไมต้องเดินในสวนชาวบ้าน

ชป.จรยุทธ์ คือใคร?
ชุดปฎิบัติการจรยุทธ์  หรือ ที่เรียกกันว่า "ชป.จรยุทธ์"  คือ เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยกำลังในพื้นที่ โดยได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งเป็น ชป.จรยุทธ์ มีหน้าที่ในการลาดตระเวนจรยุทธ์ พิสูจน์ทราบ และกดดันในหมู่บ้าน เพื่อจำกัดเสรีในการปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุม พร้อมทั้งควบคุมพื้นที่ และค้นหาแหล่งหลบซ่อนของผู้ไม่หวังดีที่พยายามจ้องก่อเหตุในพื้นที่ 

การปฎิบัติงานจึงเป็นไปในในรูปแบบของการเป็น "กองกำลังเคลื่อนที่เร็ว" ทั้งลาดตระเวน ตรวจค้น ปิดล้อม และสกัดเสรีการเคลื่อนไหวหรือการหลบหนีของคนร้ายหลังก่อเหตุ จึงไม่แปลกใจทำไมเราจึงเห็นทหารเดินลาดตระเวนในหมู่บ้านทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะทหารกลุ่มนี้  จะคอยลาดตระเวนดูแล ประชาชนในพื้นที่ สอดส่องพฤติกรรมต้องสงสัย ของบุคคลแปลกหน้าที่อาจเข้ามาหลบซ่อนในพื้นที่ในการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

#ชายแดนใต้
เขียนโดย ขาวดำ
23/09/2564


Story in the three southern border provinces