68

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :���������������������������������������������������������������������������������������
ผืนแผ่นดินไทย จะไม่ให้ใครย่ำยี #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47
ผืนแผ่นดินไทย จะไม่ให้ใครย่ำยี #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 

เมื่อ 7 ก.ย.64 : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ

ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ประกอบด้วยเขตพื้นที่ ป่าภูเขา, ชุมชนไทยพุทธ, พื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้าน Support site รวมถึงจุดเสี่ยง/จุดล่อแหลมต่างๆ เพื่อจำกัดเสรีความพยายาม ในการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่อาจลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ยะหา, อ.กาบัง และ อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งเน้นให้กำลังพลมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และไม่ประมาทต่อภารกิจอย่างเด็ดขาด


เครดิต:กองทัพภาพที่4
เขียนโดย กำลังทหารในพื้นที่
11/09/2564
48

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :���������������������������������������������������������������������������������������
โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา หลังที่ 26
โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา หลังที่ 26 

 เมื่อ 14 ก.ย.64 : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ น.ส.ยาวารี เล๊าะหมิ และครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ

จากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หลังที่ 26 โดย ฉก.ยะลา ในการดำเนินการดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการก่อสร้างบ้านพักหลังดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว 30 % ณ บ้านพักอาศัยเลขที่ 79 บ.เจาะตาแม ม.4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 

 
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เขียนโดย กำลังทหารในพื้นที่
15/09/2564
40

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :���������������������������������������������������������������������������������������
ชุดปฎิบัติการจรยุทธ์ หรือ ชป.จรยุทธ์ คือใคร ทำไมต้องเดินในสวนชาวบ้าน
ชุดปฎิบัติการจรยุทธ์  หรือ ชป.จรยุทธ์ คือใคร ทำไมต้องเดินในสวนชาวบ้าน

ชป.จรยุทธ์ คือใคร?
ชุดปฎิบัติการจรยุทธ์  หรือ ที่เรียกกันว่า "ชป.จรยุทธ์"  คือ เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยกำลังในพื้นที่ โดยได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งเป็น ชป.จรยุทธ์ มีหน้าที่ในการลาดตระเวนจรยุทธ์ พิสูจน์ทราบ และกดดันในหมู่บ้าน เพื่อจำกัดเสรีในการปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุม พร้อมทั้งควบคุมพื้นที่ และค้นหาแหล่งหลบซ่อนของผู้ไม่หวังดีที่พยายามจ้องก่อเหตุในพื้นที่ 

การปฎิบัติงานจึงเป็นไปในในรูปแบบของการเป็น "กองกำลังเคลื่อนที่เร็ว" ทั้งลาดตระเวน ตรวจค้น ปิดล้อม และสกัดเสรีการเคลื่อนไหวหรือการหลบหนีของคนร้ายหลังก่อเหตุ จึงไม่แปลกใจทำไมเราจึงเห็นทหารเดินลาดตระเวนในหมู่บ้านทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะทหารกลุ่มนี้  จะคอยลาดตระเวนดูแล ประชาชนในพื้นที่ สอดส่องพฤติกรรมต้องสงสัย ของบุคคลแปลกหน้าที่อาจเข้ามาหลบซ่อนในพื้นที่ในการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

#ชายแดนใต้
เขียนโดย ขาวดำ
23/09/2564
23

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :���������������������������������������������������������������������������������������
รู้ไหม? ทำไมถึงรักทหารพราน ลองอ่านบทความนี้ดูนะครับ ทหารพราน เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน
รู้ไหม? ทำไมถึงรักทหารพราน 
ลองอ่านบทความนี้ดูนะครับ
ทหารพราน เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน

ทหารพราน คือกำลังประชาชนชุดดำปฏิบัติการในรูปแบบกึ่งทหาร อาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือราชการ ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า อาสาสมัครทหารพรานเป็นกำลังสำคัญ  ส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยเฉพาะในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขบวนการมุ่งก่อเหตุอย่างไม่เลือกเวลา สถานที่  ปัจจุบันอาสาสมัคร ทหารพราน นอกจากทำหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังได้สนธิกำลังปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกำลังส่วนอื่นอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ จนเป็นที่ประจักษ์ถึงความสามารถ ความเสียสละ  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิตมานักต่อนักในห้วงที่ผ่านมา

โดยวัตถุประสงค์ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกจัดตั้งเพื่อเป็นกำลังประจำถิ่น ตามนโยบายกองทัพบกในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่  โดยทำหน้าที่ทดแทน ทหารหลักที่มาสมทบจากภาคอื่น ซึ่งจำเป็นต้องถอนกำลังเพื่อเป็นกำลังหลักในการป้องกันประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นการ ตัดปัญหาช่องว่างการปฏิบัติระหว่างการสับเปลี่ยนกำลัง ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญคือ เพื่อเกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน กดดันกลุ่มขบวนการที่เคลื่อนไหวและสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน

ปัจจุบันนี้กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการบรรจุกำลังตามโครงสร้างการจัดตั้ง ประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่สังกัดกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 9 กรม สังกัดกองทัพภาคที่ 1-3 จำนวน 3 กรม  เข้ามาสมทบ วางกำลังครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยแบ่งภารกิจการปฏิบัติเป็น 2 ลักษณะคือ เป็นกำลังประจำถิ่นดูแลความปลอดภัยพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติของกำลังฝ่ายพลเรือนในการดูแลความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ตามยุทธศาสตร์การเอาชนะในหมู่บ้าน และที่สำคัญในปัจจุบันอาสาสมัครทหารพรานถือเป็นหน่วยหลักในการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรครู พระสงฆ์ รวมทั้งประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายอ่อนแอในพื้นที่เสี่ยง

     ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือ เป็นทหารพรานเชิงรุก ทำหน้าที่สนธิกำลังกับส่วนอื่นๆ ในการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ ปิดล้อม  ตรวจค้น ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ลาดตระเวนเส้นทาง ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ และที่สำคัญในปัจจุบัน  คือ การสำรวจพิสูจน์ทราบพื้นที่ ทำลายแหล่งหลบซ่อน ยึดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเทือกเขา  เช่นเทือกเขาบูโด เขาตะเว เขาเมาะแต และอื่นๆ ในห้วงที่ผ่านมา
 

     นอกจากที่กล่าวแล้ว แต่ละหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน  ยังมีอัตราอาสาสมัครทหารพรานหญิง ทำหน้าที่สนับสนุนทั้งภารกิจทหารประจำถิ่น ด้วยการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือน และสนับสนุนการปฏิบัติเชิงรุกในการตรวจค้น ควบคุมบุคคลเป้าหมาย และป้องกันการก่อเหตุ   ที่อาศัยสตรีเป็นเครื่องมือ รวมทั้งทำหน้าที่ในการเก็บพยานหลักฐานการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทำหน้าที่ทั้งปวงต้องผ่านการฝึกอบรม ฝึกทักษะความชำนาญ ทั้งการรบและอื่นๆ ทั้งทหารพรานชายและหญิง และที่สำคัญทุกนายต้องผ่านหลักสูตรต่างๆ พร้อมการอบรมปลูกฝังวินัย คุณธรรม และอุดมการณ์ตามกำหนด

 
     แม้จะเป็นเพียงอาสาสมัคร แต่ที่ผ่านมาประจักษ์แล้วว่า อาสาสมัครทหารพรานได้ทำหน้าที่ไม่ด้อยไปกว่ากำลังส่วนอื่นๆ ทั้งขีดความสามารถ ความกล้าหาญ และเสียสละ ในขณะเดียวกัน ทหารพรานกลับตกเป็นเป้าหมายของการตอบโต้โดยขบวนการทั้งด้วยการใส่ร้ายให้เสื่อมเสีย และโจมตีด้วยกำลังสร้างความสูญเสียถึงชีวิตมานับจำนวนไม่ถ้วน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บั่นทอนความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่อาสารับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามปณิธานซึ่งสลักเป็นตัวอักษรบนตราหน้าหมวก และเทิดทูนเหนือศีรษะเหล่าอาสาสมัครทหารพรานทุกนาย
#smartsoldiers4armyarea
เขียนโดย ดำ
04/10/2564


Story in the three southern border provinces