58

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :เรื่องราวช่วยเหลือคนในพื้นที่
ทีมงานอดีตผู้สมัคร สส.ยะลา/สมาชิก กพ.ชต.tcps ลงพื้นที่ติดตามสร้างความเข้าใจตีแผ่ความจริง และสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของ covid-19 ในพื้นที่บ้านเลขที่ 75 ม.4 บ้านเจ๊าะตาแม ต.กาตอง อ.ยะหา
ทีมงานอดีตผู้สมัคร สส.ยะลา/สมาชิก กพ.ชต.tcps ลงพื้นที่ติดตามสร้างความเข้าใจตีแผ่ความจริง และสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของ covid-19 ในพื้นที่บ้านเลขที่ 75 ม.4 บ้านเจ๊าะตาแม ต.กาตอง อ.ยะหา

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. กภส.ศสว.(กลุ่มผู้นำนักการเมือง) โดย ร.อ.วิศภชาญ์  วรรณราช หน.กลุ่มผู้นำนักการเมือง กภส.ศสว. ,จ.ส.อ.ไชยยันต์  ดำทิพย์ และ นายไซด์นอน  แวหามะ อดีตผู้สมัคร สส.ยะลา/สมาชิก กพ.ชต.tcps ลงพื้นที่ขยายเครือข่ายเพิ่มเติมพร้อมติดตามสร้างความเข้าใจตีแผ่ความจริง และสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของ covid-19 ในพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 75 ม.4 บ้านเจ๊าะตาแม ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ย.ล. หลังจากได้รับข่าวทางโชเชียลมีครอบครัวนากอหม๊ะ มีพี่น้อง 11 คน และหลานอีก 1 คน กำพร้าบิดามารดา อาศัยบ้านที่มีสภาพผุพังของญาติเป็นที่อาศัย พี่ต้องหยุดเรียนเพื่อทำงานหาเงินมาเลี้ยงน้องที่ยังเล็กซึ่งยังอยู่ในระบบการศึกษาอีก 6 คน อยู่ในช่วงอายุ 6-15 ปี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหยุดเรียนตามพี่ๆเหมือนกัน ไร้การเหลียวแลของภาครัฐ จึงได้ประสานหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมี นางสดีวรรณ  แอเสาะหะมะ ปลัด อบต.กาตอง ,นายมะ  แซแม รองนายก อบต.กาตอง ,นายมูฮัมหมัดมัรวาน  ดากะดี เลขาฯนายก อบต.กาตอง , ร.อ.ไมตรี  บรรเจิดเลิศ ผบ.ร้อย ทพ.4713 และ อส.ชคต.ในตำบลกาตอง ร่วมกันในการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ“เราไม่ทิ้งกัน” โดยนำ ข้าวสาร 15 กก./น้ำตาล 2 ถุง/บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป/น้ำมันพืช 2 ขวด/ผงซักฟอก 1 ถุง/ขนม/นม/น้ำปลา/เกลือ/หน้ากากอนามัย/ผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง/ไบกอนชนิดขดจุดกันยุง/แชมพู/ยาสีฟัน,แปรงสีฟัน มอบให้กับครอบครัว นากอหม๊ะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นางสดีวรรณฯป.อบต.กาตอง แจ้งให้ทราบว่ามีนักข่าวเขียนข่าวว่าพี่น้องครอบครัวไม่มีหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาดูแลทำให้ต้องทานข้าวกับเกลือ ซึ่งมิได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเลย จึงขอยืนยันว่า ทางนายกิริยา  ลาแป นายก อบต.กาตอง และ หน่วยงานทหารพรานในพื้นที่ได้เข้ามาดูแลและให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งครอบครัวนี้มีสมาชิกในครอบครัวมีผลตรวจ covid-19 เป็นบวกทาง อบต.จึงต้องกักตัวไม่ให้ไปไหนและได้ดำเนินการดูตามเหมาะสม และนายมะ  แซแม รองนายก อบต.กาตอง จะนำเรื่องนี้เข้าหารือในสภาประชาธิปไตยตำบลกาตอง เพื่อหางานให้ทำ พร้อมกับสร้างบ้านให้อยู่อาศัยโดยจะหารือถึงรายละเอียดกันต่อไป จึงขอขอบคุณ กองภาคประชาสังคม ศูนย์สันติวิธี และ กลุ่มการเมืองภาคพลเมืองชายแดนใต้ กพ.ชต.tcps เล็งเห็นความสำคัญและลงมาร่วมสร้างความเข้าใจในครั้งนี้ เป็นการเข้าถึงปัญหา เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้สอดคล้องกับนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 และ ผอ.ศสว. ในการผูกพันคนไทย รวมใจไทยรักกัน
เขียนโดย ดำ
22/09/2564
69

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :เรื่องราวช่วยเหลือคนในพื้นที่
กลุ่มผู้นำนักการเมืองเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยบ้านบลูกาลูวัส ม.6 ต.กาตอง อ.ยะหา
กลุ่มผู้นำนักการเมืองเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยบ้านบลูกาลูวัส ม.6 ต.กาตอง อ.ยะหา

วันที่ 21 ก.ย.64 เวลา 11.00 น. กภส.ศสว.(กลุ่มผู้นำนักการเมือง) โดย ร.อ.วิศภชาญ์  วรรณราช หน.กลุ่มผู้นำนักการเมือง กภส.ศสว. ,จ.ส.อ.ไชยยันต์  ดำทิพย์ และ นายไซด์นอน  แวหามะ อดีตผู้สมัคร สส.ยะลา/สมาชิก กพ.ชต.tcps ลงพื้นที่ขยายเครือข่ายเพิ่มเติมพร้อมติดตามสร้างความเข้าใจด้านความมั่นคง และสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของ covid-19 ในพื้นที่ และเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับนายมะดารี  อาแด ผญบ.ม.6  ณ บ้านบลูกาลูวัส ม.6 ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ย.ล. ด้านความมั่นคงในการสร้างความปลอดภัยภายในชุมชน หากมีหน่วยงานหรือบุคคลใดที่จะเข้ามาทำภารกิจใดๆในพื้นที่ขอให้ประสานการปฏิบัติผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก่อน เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกและดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และทางหมู่บ้าน

มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ร.9 ให้กับชาวบ้าน เป็นหมอดินในการผสมสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อนำไปแจกจ่ายชาวบ้าน อบรมให้ความรู้โครงการเลี้ยงไก่ดำ อบรมโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 70 การอยู่ร่วมกันของประชาชนในชุมชนคอยดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยกันดูแลเด็กกำพร้าจำนวน 20 คน ในทุกๆปี


นายมะดารีฯ จะบริจาคข้าวสาร 4 กระสอบ หากครอบครัวไหนลำบากก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้สอดคล้องกับนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 และ ผอ.ศสว. ในการผูกพันคนไทย รวมใจไทยรักกัน
เขียนโดย ดำ
22/09/2564


Story in the three southern border provinces