January 25, 2022
    PATANI STORY |เรื่องราวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ข่าวล่าสุด

ผ้าปือลางี ศิลปะผ้าผืนที่มีสีสันและมีความสวยงาม เป็นอัตตลักษณ์โดดเด่นของชายแดนใต้

าปือลางี : ถือเป็นผ้าคนชั้นสูง ที่มีกรรมวิธีผลิตที่ซับซ้อน มีการเย็บ มัด ย้อม แต้มแต่งสีสันหลากหลาย ในอดีตชายหญิงใช้ โพก พันศรีษะ หรือสะพาย นุ่งประดับชุดออกงานพิธีสำคัญ ใน ศ.14-17 ปาตานี คือราชอาณาจักรอันเรืองรุ่งในอดีต

วิลเลี่ยม คาเมร่อน ซึ่งเป็นนักสำรวจทาง ธรณีวิทยาประจำบริติชมลายาได้มายังปาตานี

วิลเลี่ยม คาเมร่อน ซึ่งเป็นนักสำรวจทาง ธรณีวิทยาประจำบริติชมลายาได้มายังปาตานี ใน 1883 คาเมร่อน ได้กล่าวถึงวังของเติงกู อับดุลกอเดร์ ซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มว่าวังของรายาซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ก่ออิฐและฉาบทับด้วยปูนนั้นถูกสร้างอย่างสวยงาม ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำราวหนึ่งเฟอร์ลอง หลังคาปูด้วยกระเบื้องคล้ายกับศิลปะสยามซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมจีนอีกทอดหนึ่ง ภายในวังประกอบด้วยโถงโล่งและกว้าง มีระเบียงที่แบ่งออกเป็นสองแนวทั้งด้านข้างสอง

Sejarah Patani EP.2 หลังจากที่พญาอินทิรา ศรีมหาวังสา เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม (ต่อจาก EP.1)

Sejarah Patani | หลังจากที่พญาอินทิรา ศรีมหาวังสา เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม มและใช้พระนามใหม่ว่า อิสมาแอล บรรดาโอรสและธิดา ตลอดจนวงศาคนาญาติและเหล่าอำมาตย์มนตรีทั้งปวงก็เข้ารับนับถืออิสลามตามพระองค์ทั้งสิ้น

Sejarah Patani EP.1 พญาอินทิราศรีมหาวังศา Phaya Inthira Sri Maha Wangsa

พญาอินทิราศรีมหาวังศา Phaya Inthira sri maha wangsa ไม่ได้เป็นโรคเรื้อนแล้วมีหมอจากปาไซอาเจะห์ มารักษาหาย ซะทีเดียว แล้วจึงตอบรับเข้าอิสลาม #Sejarah Patani โดย #Sagara Sang