January 25, 2022
    PATANI STORY |เรื่องราวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ข่าวล่าสุด

โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา หลังที่ 26

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 มอบเงินชดเชยกรณีสุนัขจรจัดเข้าไปกัดแกะของชาวบ้านในพื้นที่ จ.ปัตตานี

พลเรือตรี วรพล สิทธิจิตต์ ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 มอบเงินชดเชยกรณีสุนัขจรจัดเข้าไปกัดแกะของชาวบ้านในพื้นที่ จ.ปัตตานี ตายจำนวน 31 ตัว เหตุเกิดเมื่อปี 2558 มอบเงินชดเชยจำนวน 120,000 บาท ให้แก่ นายแวกอเดร์ แวโน๊ะ อยู่บ้านเลขที่ 71 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

สมาชิก กพ.ชต.tcps ลงพื้นที่ขยายเครือข่ายพร้อมติดตามสร้างความเข้าใจด้านความมั่นคง และสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในพื้นที่ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

กลุ่มผู้นำนักการเมืองเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บ้านบลูกาลูวัส ม.6 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และทางหมู่บ้าน

ทีมงานอดีตผู้สมัคร สส.ยะลา ลงพื้นที่ช่วยเหลื่อ ครอบครัวใหญ่ มีพี่น้อง 11 คน และหลานอีก 1 คน กำพร้าบิดามารดา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ไม่มีหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาดูแล

ทีมงานอดีตผู้สมัคร สส.ยะลา/สมาชิก กพ.ชต.tcps ลงพื้นที่ติดตามสร้างความเข้าใจตีแผ่ความจริง และสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของ covid-19 ในพื้นที่บ้านเลขที่ 75 ม.4 บ้านเจ๊าะตาแม ต.กาตอง อ.ยะหา