Patani Story

กกต.ยะลา เน้นย้ำตรวจสอบสิทธิให้ชัวร์ก่อนลงสมัคร นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ในวันที่ 11-15 ต.ค.2564

ห้อง : เรื่องราวทั่วไปรายวัน
กกต.ยะลา เน้นย้ำตรวจสอบสิทธิให้ชัวร์ก่อนลงสมัคร นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ในวันที่  11-15 ต.ค.2564  

                ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง คือ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ในวันศุกร์ที่ 1 ต.ค.64โดยให้วันเลือกตั้งคือ วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 -15 ต.ค. นั้น

                ในส่วนของการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ยะลา นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ระบุว่า การจัดการเลือกตั้ง ในสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังเหมือนเดิม จัดการเลือกตั้งในรูปแบบใหม่ New Normal  และได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของปัญหาอุกทกภัยน้ำท่วม ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยให้หน่วยเลือกตั้งแต่ละพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนกระบวนการคัดกรองก็มีเจ้าหน้าที่ อสม.  และฝ่ายมั่นคง ทำหน้าที่ดูแลควบคุมมาตรการป้องกันโควิด 19 ควบคู่ความปลอดภัย             

                อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ในพื้นที่จังหวัดยะลา 47 ตำบล  เตรียมความพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องชัวร์ก่อนลงสมัคร


สำหรับผู้ที่สงสัยก็สามารถ เข้ามาตรวจสอบได้ที่ สนง.กกต.ยะลา ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ว่าที่ผู้สมัครสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ สำนักงาน กกต.ยะลาโดยคุณ : คนเหมือนชาวบ้าน
30/09/2021 , ยอดการเข้าชม 41 ครั้ง


Story in the three southern border provinces