Patani Story

ดีเอ็นเอ มัดตัว ศาลจังหวัดปัตตานี พิพากษา “จำคุก 14 ปี” แนวร่วม เหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เมื่อ 11 ส.ค. 61

ห้อง : บุคคลที่โดนปิดล้อมและจับกุม
 ดีเอ็นเอ มัดตัว  ศาลจังหวัดปัตตานี พิพากษา “จำคุก 14 ปี” แนวร่วม
เหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เมื่อ 11 ส.ค. 61

จากคำพิพากษา ศาลจังหวัดปัตตานื เมื่อวันนี้ 7 ตุลาคม 2564 คดีหมายเลขดำที่ อ.4669/61 หมายเลขแดงที่ 46/63 เหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 โดยมีจำเลย คือ นายอิสมาแอ  วาโตะมะ  ซึ่งศาลฎีกาพิพากษา เห็นว่า ในการคัดแยกวัตถุพยานมีการสวมถุงมือและใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนตามขั้นตอนถูกต้อง #การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ เป็นการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลการตรวจน่าเชื่อถือ #ดีเอ็นเอที่ตรวจพบบริเวณซีลคอขวดและสายไฟของกลาง ตรงกับดีเอ็นเอของจำเลย ในฐานข้อมูลของกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 อันเป็นข้อบ่งชี้ว่า จำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดของกลาง ทั้งตามผลดำเนินกรรมวิธีซักถามและคำให้การในฐานะพยานของจำเลย ได้ให้การยอมรับว่าร่วมกับพวกก่อเหตุคดีนี้ และเมื่อตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลย พบมีการใช้ติดต่อกับผู้ร่วมกระทำความผิด ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานร่วมกันพยายามก่อการร้าย และฐานร่วมกันพยายามกระทำให้เกิดระเบิด จนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น 


ผลทางวิทยาศาสตร์เป็นข้อพิสูทธ์ในการจับกุม กลุ่มแนวร่วมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
#ชายแดนใต้โดยคุณ : patani
08/10/2021 , ยอดการเข้าชม 10 ครั้ง


Story in the three southern border provinces