Patani Story

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ พลโท กฤษณะ เพ็ชรจำรัส ณ วัดควนแสวง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ห้อง : เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ พลโท กฤษณะ  เพ็ชรจำรัส  ณ วัดควนแสวง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 9 ตุลาคม 2564  เวลา 15.30 น.
ที่ วัดควนแสวง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลโท กฤษณะ เพ็ชรจำรัส ทหารกล้าผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อสันติสุข จชต. 

โดย ร้อยโท กฤษณะ เพ็ชรจำรัส ได้รับการปูนบำเหน็จเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 9 ชั้นได้รับพระราชทานยศเป็น พลโท

วันที่ 9 ต.ค.64 เวลา 16.00 น. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ แก่ พลโท กฤษณะ เพ็ชรจำรัส สังกัดกรมทหารพรานที่ 45 ณ วัดควนแสวง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่บ้านฮูแตยือลอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 3 ต.ค.64 จากการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบสุขของพื้นที่และความปลอดภัยของประชาชนด้วยความกล้าหาญ ทุ่มเท และเสียสละ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่กองทัพภาคที่ 4 ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดภายใต้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ  


ทั้งนี้ เป็นเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการให้เกียรติกำลังพล ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแสดงความห่วงใย และให้กำลังใจแก่ครอบครัว ซึ่งกองทัพบกดำเนินการช่วยเหลือพร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดการพิธีศพอย่างสมเกียรติ โดย ร้อยโท กฤษณะ เพ็ชรจำรัส ได้รับการปูนบำเหน็จเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 9 ชั้น ได้รับพระราชทานยศเป็น พลโท โดยในพิธีผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบธงไตรรงค์ ใบประกาศเกียรติบัตร เหรียญบางระจัน ให้แก่ครอบครัวและทายาท เพื่อเป็นเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล และแสดงถึงความหาญกล้าในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งมอบเงินสินไหมทดแทนมรณกรรมทหาร “กองทัพบก (ภัยสงคราม) เงินบำรุงขวัญ และเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว และทายาท 
  
กองทัพบกได้ดูแลสิทธิและเงินช่วยเหลือตามสิทธิของทางราชการและภาคส่วนต่างๆ พร้อมกับจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวในด้านอื่นๆตามความต้องการต่อไป 

เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียบุคลากรอันมีค่าของกองทัพบก ซึ่ง ร้อยโท กฤษณะ เพ็ชรจำรัส ถือเป็นหนึ่งในกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน อย่างแท้จริง

9 ตุลาคม 2564โดยคุณ : ชุดดำ
10/10/2021 , ยอดการเข้าชม 11 ครั้ง


Story in the three southern border provinces