Patani Story

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนใต้ขณะนี้เข้าขั้นน่ากังวล หากคุมไม่อยู่ อาจนำไปสู่การ ล็อกดาวน์ อีกครั้ง

ห้อง : เรื่องราวเกี่ยวกับโควิด-19
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนใต้ขณะนี้เข้าขั้นน่ากังวล  หากคุมไม่อยู่ อาจนำไปสู่การ ล็อกดาวน์ อีกครั้ง

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข  ระบุ ตั้งแต่ 1 เม.ย.-7 ต.ค. 2564 ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม (ไม่รวมเรือนจำ) จำนวน 111,497 คน โดยตัวเลขเมื่อ วันที่ 7 ต.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,949 คน ผู้เสียชีวิต 11 คน ขณะที่ ระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค.ที่ผ่านมา จ.สงขลา มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,452 คน,ปัตตานี 2,655 คน,ยะลา 4,447 คน และนราธิวาส 3,060 คน ขณะที่ จ.ยะลา สถานการณ์วิกฤต โดยเฉพาะที่ อ.เบตง คลัสเตอร์เดียวติดเชื้อเกือบ 100 คน สูงที่สุดนับตั้งแต่การระบาดในพื้นที่

ขณะที่ จ.ปัตตานีมีผู้ติดเชื้อใหม่ (7 ต.ค.) 502 คน มีผู้สะสมในเดือน 1 ส.ค. - 6 ต.ค. จำนวน 2,420 คน โดยมีพื้นที่เสี่ยงสูง คือ อ.เมืองปัตตานี อ.สายบุรี และ อ.ยะหริ่ง ซึ่งสาเหตุมาจากการผ่อนคลายมาตรการและประชาชนไปมาหาสู่กันมากขึ้น ขณะที่สถานการณ์ของโรงพยาบาล 17 แห่ง และโรงพยาบาลสนาม 17 แห่ง กำลังวิฤต เพราะโรงพยาบาลหลักมีเตียงว่า 185 เตียง จากทั้งหมด 1,490 เตียง / โรงพยาบาล มีเตียงว่าง 954 เตียง จาก 2,612 เตียง

และที่น่ากลัวกว่านั้นคือ การติดเชื้อใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา,ปัตตานี,ยะลาและนราธิวาส เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มาจาก 3 สายพันธุ์หลัก คือ เบตา เดลตา และอัลฟา ทั้งนี้หากมาตรการที่ใช้ไม่เพียงพอ อาจพิจารณาล็อกดาวน์ในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค.  แต่คาดว่า 2 เดือนนี้การติดเชื้อจะลดลง เพราะมีการระดมฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น  ด้าน สธ.จะเร่งกระจายวัคซีน โดยส่งวัคซีน 100,000 โดส ไปในพื้นที่ รวมถึงเร่งกระจายชุดตรวจ ATK และยาฟาวิพิราเวียร์ 1 ล้านเม็ด ทั้งนี้พบว่าในพื้นที่ยังใช้ยาน้อยแค่ 30% ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูง และการฉีดวัคซีนน้อย เพราะมีเรื่องความเชื่อมาเกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือผู้นำศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ถึงเวลาทื่คนชายแดนใต้ต้องช่วยกันในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ที่จะสามารถป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด และลดอัตราการติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฉีดวัคซีนไม่เป็นข้อห้ามและผิดหลักทางศาสนา


#ชายแดนใต้โดยคุณ : ทหารพรานที่ 47
10/10/2021 , ยอดการเข้าชม 10 ครั้ง


Story in the three southern border provinces