Patani Story

ชุดเคลื่อนที่เร็วทหารพราน 42 เตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

ห้อง : เล่าเรื่องราวของทหารในพื้นที่
ชุดเคลื่อนที่เร็วทหารพราน 42 เตรียมความพร้อมสร้างความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่


 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พันเอก ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบของชุดเคลื่อนที่เร็วของหน่วย เพื่อเตรียมพร้อมในการสนับสนุนการเปิดแผนของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่...

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42
#บอกข่าวเล่าเรื่องชายแดนใต้โดยคุณ : อส.ทพ ในพื้นที่
23/11/2021 , ยอดการเข้าชม 4 ครั้ง


Story in the three southern border provinces