Patani Story

จังหวัดยะลา อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเดินทาง เข้า-ออก จังหวัด หลัง ศบค.ยะลา อนุญาตโดยไม่ต้องขอหนังสือ

ห้อง : เรื่องราวทั่วไปรายวัน
ด่านรอยต่อยะลา อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเดินทาง เข้า-ออก จังหวัด หลัง ศบค.ยะลา อนุญาตโดยไม่ต้องขอหนังสือ แต่ต้องสแกนQR CODE save yala 

วันนี้  1 ก.ย.64 ดีเดย์ มาตรการผ่อนปรน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามคำสั่ง ศบค.ส่วนกลาง โดยที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดยะลา ได้ขานรับมาตรการ ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 263/2564  ขอความร่วมมือประชาชนเดินทาง เข้า-ออก จังหวัดยะลา ให้เดินทางเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้ง สแกนQR Code YALA SAFE ALERT ขาเข้าตัวจังหวัดยะลา โดยไม่ต้องแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน  เริ่ม 1 ก.ย.64 เป็นเวลา 14 วัน

ล่าสุด  ที่ด่านตรวจบ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นด่านตรวจรอยต่อระหว่างจังหวัดยะลากับจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้อำนวยความสะดวก ประชาชนที่เดินทางเข้า- ออก จังหวัดยะลา พร้อมทั้งมีการตรวจบัตรประชาชน เลข 13 หลัก ตรวจสอบข้อมูลด้านความมั่นคง พร้อมทั้งการสแกน QR Code YALA SAFE ALERT เพื่อแสดงความจำนงในการเดินทางเข้าพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดยะลา ทั้งนี้ไม่มีการการตรวจเอกสาร หรือหนังสือการเดินทางแต่อย่างใด  บรรยากาศโดยทั่วไปการเดินทางเข้า-ออกของประชาชนนั้นยังมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากทางจังหวัดยะลายังคงขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้า - ออกพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564นี้

#เพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์โดยคุณ : คนเหมือนชาวบ้าน
02/09/2021 , ยอดการเข้าชม 52 ครั้ง


Story in the three southern border provinces