Patani Story

กฟผ. เขื่อนบางลาง สนับสนุนน้ำดื่มโครงการฉีดวัคซีนเชิงรุก บ้านฉลองชัย อ.บันนังสตา

ห้อง : เรื่องราวเกี่ยวกับโควิด-19
กฟผ. เขื่อนบางลาง สนับสนุนน้ำดื่มโครงการฉีดวัคซีนเชิงรุก บ้านฉลองชัย อ.บันนังสตา

           วันที่ 3 กันยายน 2564  นายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง มอบหมายให้นายภูมิพงศ์  ศิริธร นักวิทยาศาสตร์ระดับ 9 และนายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เป็นผู้แทนมอบ น้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. จำนวน 400 ขวด ให้หน่วยฉีดวัคซีน Covid-19 บริเวณศาลาประชาคมบ้านฉลองชัย หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ซึ่งอำเภอบันนังสตาร่วมกับโรงพยาบาลบันนังสตา มีแผนฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด

         ในการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  ในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและพร้อมจะอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต โดยมี นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบันนังสตา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมโครงการครั้งนี้ต่อไปโดยคุณ : คนดำจริงใจ
03/09/2021 , ยอดการเข้าชม 62 ครั้ง


Story in the three southern border provinces