Patani Story

อามีรมัรกัสยะลาลงพื้นที่ดูงานด้วยตนเองพร้อมคณะเพื่อความเรียบร้อยกลุ่มดะวะห์ ผู้นำศาสนา ณ ศูนย์มัรกัสยะลา

ห้อง : เรื่องราวเกี่ยวกับโควิด-19
อามีรมัรกัสยะลาลงพื้นที่ดูงานด้วยตนเองพร้อมคณะเพื่อความเรียบร้อยกลุ่มดะวะห์ ผู้นำศาสนา ณ ศูนย์มัรกัสยะลา

วันนี้ 9 ก.ย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ลงพื้นที่ศูนย์ดะวะห์แห่งประเทศไทย มัรกัสยะลา บ้านเปาะยานิ หมู่ที่ 3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ปูพรมฉีดวัคซีนเชิงรุก ซิโนฟาร์ม ให้กับ กลุ่มดะวะห์ ผู้นำศาสนา ทั้งชายและหญิง  เป้าหมาย 500 คน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา  นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ  นายกเทศมนตรีีเทศบาลนครยะลา และหน่วยงานที่เกีี่ยวข้อง พบปะ สร้างความมั่นใจ ให้กับผู้นำศาสนา ที่เข้ารับการฉีดพร้อมทั้งการอำนวยความสะดวก ซึ่งก่อนหน้านี้ นายอาดัม ดาเระมูซอ ประธานมูลนิธิอัลนูรมัรกัสยะลา และคณะ จำนวน 12 คน ได้ทำการฉีดวัคซีนนำร่อง เป็นแบบอย่างให้กับผู้นำศาสนาไปแล้ว ที่เทศบาลนครยะลาโดยการฉีดในครั้งนี้ กลุ่มดะวะห์ ผู้นำศานา และนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟิรกุรอ่าน ตบเท้าเข้ารับการฉีดจำนวนมาก
 

สำหรับ ศูนย์ดะวะห์แห่งประเทศไทย มัรกัสยะลา ภายในเป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจทางศาสนา และมีการเปิดโรงเรียนสอนท่องจำอัลกุรอ่าน ชายและหญิง และชุมชนบ้านเรือนที่อยู่รอบๆ 3,000-4,000 คน ที่นี่ได้เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปทั่วพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ตรวจพบเชื้อ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อมีจำนวนที่ลดลง เนื่องจาก กลุ่มดะวะห์ ผู้นำศาสนา  และชาสบ้านในชุมชน ได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ และมีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งในวันนี้ทางทางจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยะลา จึงได้ปูพรมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในครั้งนี้
โดยคุณ : คนเหมือนชาวบ้าน
10/09/2021 , ยอดการเข้าชม 26 ครั้ง


Story in the three southern border provinces