Patani Story

โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา หลังที่ 26

ห้อง : เล่าเรื่องราวของทหารในพื้นที่
โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา หลังที่ 26 

 เมื่อ 14 ก.ย.64 : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ น.ส.ยาวารี เล๊าะหมิ และครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ

จากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หลังที่ 26 โดย ฉก.ยะลา ในการดำเนินการดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการก่อสร้างบ้านพักหลังดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว 30 % ณ บ้านพักอาศัยเลขที่ 79 บ.เจาะตาแม ม.4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 

 
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยคุณ : กำลังทหารในพื้นที่
15/09/2021 , ยอดการเข้าชม 47 ครั้ง


Story in the three southern border provinces