Patani Story

ครม.ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 กันยายน - 19 ธันวาคม 64

ห้อง : เรื่องราวทั่วไปรายวัน
ครม.ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อีก 3 เดือน 
ตั้งแต่ 20 กันยายน - 19 ธันวาคม 64

วันที่ 14 ก.ย.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล
 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในท้องที่ 


1.จังหวัดนราธิวาส ยกเว้น อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุคิริน

2.จังหวัดยะลา ยกเว้น อำเภอเบตง และอำเภอกาบัง 
3.จังหวัดปัตตานี ยกเว้น อำเภอไม้แก่น และอำเภอแม่ลาน ออกไปอีก 3 เดือน 

มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน-19 ธันวาคม 2564โดยคุณ : กำลังทหารในพื้นที่
16/09/2021 , ยอดการเข้าชม 37 ครั้ง


Story in the three southern border provinces