Patani Story

กลุ่มผู้นำนักการเมืองเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยบ้านบลูกาลูวัส ม.6 ต.กาตอง อ.ยะหา

ห้อง : เรื่องราวช่วยเหลือคนในพื้นที่
กลุ่มผู้นำนักการเมืองเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยบ้านบลูกาลูวัส ม.6 ต.กาตอง อ.ยะหา

วันที่ 21 ก.ย.64 เวลา 11.00 น. กภส.ศสว.(กลุ่มผู้นำนักการเมือง) โดย ร.อ.วิศภชาญ์  วรรณราช หน.กลุ่มผู้นำนักการเมือง กภส.ศสว. ,จ.ส.อ.ไชยยันต์  ดำทิพย์ และ นายไซด์นอน  แวหามะ อดีตผู้สมัคร สส.ยะลา/สมาชิก กพ.ชต.tcps ลงพื้นที่ขยายเครือข่ายเพิ่มเติมพร้อมติดตามสร้างความเข้าใจด้านความมั่นคง และสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของ covid-19 ในพื้นที่ และเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับนายมะดารี  อาแด ผญบ.ม.6  ณ บ้านบลูกาลูวัส ม.6 ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ย.ล. ด้านความมั่นคงในการสร้างความปลอดภัยภายในชุมชน หากมีหน่วยงานหรือบุคคลใดที่จะเข้ามาทำภารกิจใดๆในพื้นที่ขอให้ประสานการปฏิบัติผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก่อน เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกและดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และทางหมู่บ้าน

มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ร.9 ให้กับชาวบ้าน เป็นหมอดินในการผสมสูตรปุ๋ยชีวภาพเพื่อนำไปแจกจ่ายชาวบ้าน อบรมให้ความรู้โครงการเลี้ยงไก่ดำ อบรมโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 70 การอยู่ร่วมกันของประชาชนในชุมชนคอยดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยกันดูแลเด็กกำพร้าจำนวน 20 คน ในทุกๆปี


นายมะดารีฯ จะบริจาคข้าวสาร 4 กระสอบ หากครอบครัวไหนลำบากก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้สอดคล้องกับนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 และ ผอ.ศสว. ในการผูกพันคนไทย รวมใจไทยรักกันโดยคุณ : ดำ
22/09/2021 , ยอดการเข้าชม 68 ครั้ง


Story in the three southern border provinces