31

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


รับแจ้งมีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณ เส้นทางสุไหงปาดี-สากอ บริเวณ ม.1 บ.จือเร ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
รับแจ้งมีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณ เส้นทางสุไหงปาดี-สากอ บริเวณ ม.1 บ.จือเร ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 

เมื่อ 04 ต.ค. 64 เวลา 06.00 น  สภ.สุไหงปาดี รับแจ้งมีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณ เส้นทางสุไหงปาดี-สากอ บริเวณเนินบ้าน บูเก๊ะบูลา ม.2 ต.ริโก๋ ประสานหน่วย ทพ.4811 ตรวจสอบแล้วไม่พบจุดที่เกิดเหตุ 511 ต่อมา 08.20 น หน่วย ทพ.4811 แจ้ง ว.4 ตรวจสอบ พบจุดเกิดเหตุ 511 เส้นทางสุไหงปาดี-สากอ บริเวณ ม.1 บ.จือเร ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 

เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน

เหตุเกิดบริเวณเส้นทางสุไหงปาดี-สากอ บริเวณ ม.1 บ.จือเร ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส

พื้นที่รับผิดชอบ สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส โทร.073-651-157
ร้อยเวร (สอบสวน) ร.ต.อ.ภานุวัฒน์ โสดานิล โทร.086-936-9933
พ.ต.อ.อาภรกร วิรูปักษ์อารักษ์ ผกก.สภ.สุไหงปาดี                       โทร.095-151-5397
ศูนย์วิทยุและเฝ้าฟัง ศปก.ตร.สน.  โทร.073-203-690-1
04/10/2564
23

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


รู้ไหม? ทำไมถึงรักทหารพราน ลองอ่านบทความนี้ดูนะครับ ทหารพราน เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน
รู้ไหม? ทำไมถึงรักทหารพราน 
ลองอ่านบทความนี้ดูนะครับ
ทหารพราน เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน

ทหารพราน คือกำลังประชาชนชุดดำปฏิบัติการในรูปแบบกึ่งทหาร อาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือราชการ ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า อาสาสมัครทหารพรานเป็นกำลังสำคัญ  ส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยเฉพาะในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขบวนการมุ่งก่อเหตุอย่างไม่เลือกเวลา สถานที่  ปัจจุบันอาสาสมัคร ทหารพราน นอกจากทำหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังได้สนธิกำลังปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกำลังส่วนอื่นอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ จนเป็นที่ประจักษ์ถึงความสามารถ ความเสียสละ  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิตมานักต่อนักในห้วงที่ผ่านมา

โดยวัตถุประสงค์ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกจัดตั้งเพื่อเป็นกำลังประจำถิ่น ตามนโยบายกองทัพบกในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่  โดยทำหน้าที่ทดแทน ทหารหลักที่มาสมทบจากภาคอื่น ซึ่งจำเป็นต้องถอนกำลังเพื่อเป็นกำลังหลักในการป้องกันประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นการ ตัดปัญหาช่องว่างการปฏิบัติระหว่างการสับเปลี่ยนกำลัง ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญคือ เพื่อเกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน กดดันกลุ่มขบวนการที่เคลื่อนไหวและสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน

ปัจจุบันนี้กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการบรรจุกำลังตามโครงสร้างการจัดตั้ง ประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่สังกัดกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 9 กรม สังกัดกองทัพภาคที่ 1-3 จำนวน 3 กรม  เข้ามาสมทบ วางกำลังครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยแบ่งภารกิจการปฏิบัติเป็น 2 ลักษณะคือ เป็นกำลังประจำถิ่นดูแลความปลอดภัยพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติของกำลังฝ่ายพลเรือนในการดูแลความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ตามยุทธศาสตร์การเอาชนะในหมู่บ้าน และที่สำคัญในปัจจุบันอาสาสมัครทหารพรานถือเป็นหน่วยหลักในการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรครู พระสงฆ์ รวมทั้งประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายอ่อนแอในพื้นที่เสี่ยง

     ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือ เป็นทหารพรานเชิงรุก ทำหน้าที่สนธิกำลังกับส่วนอื่นๆ ในการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ ปิดล้อม  ตรวจค้น ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ลาดตระเวนเส้นทาง ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ และที่สำคัญในปัจจุบัน  คือ การสำรวจพิสูจน์ทราบพื้นที่ ทำลายแหล่งหลบซ่อน ยึดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเทือกเขา  เช่นเทือกเขาบูโด เขาตะเว เขาเมาะแต และอื่นๆ ในห้วงที่ผ่านมา
 

     นอกจากที่กล่าวแล้ว แต่ละหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน  ยังมีอัตราอาสาสมัครทหารพรานหญิง ทำหน้าที่สนับสนุนทั้งภารกิจทหารประจำถิ่น ด้วยการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือน และสนับสนุนการปฏิบัติเชิงรุกในการตรวจค้น ควบคุมบุคคลเป้าหมาย และป้องกันการก่อเหตุ   ที่อาศัยสตรีเป็นเครื่องมือ รวมทั้งทำหน้าที่ในการเก็บพยานหลักฐานการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทำหน้าที่ทั้งปวงต้องผ่านการฝึกอบรม ฝึกทักษะความชำนาญ ทั้งการรบและอื่นๆ ทั้งทหารพรานชายและหญิง และที่สำคัญทุกนายต้องผ่านหลักสูตรต่างๆ พร้อมการอบรมปลูกฝังวินัย คุณธรรม และอุดมการณ์ตามกำหนด

 
     แม้จะเป็นเพียงอาสาสมัคร แต่ที่ผ่านมาประจักษ์แล้วว่า อาสาสมัครทหารพรานได้ทำหน้าที่ไม่ด้อยไปกว่ากำลังส่วนอื่นๆ ทั้งขีดความสามารถ ความกล้าหาญ และเสียสละ ในขณะเดียวกัน ทหารพรานกลับตกเป็นเป้าหมายของการตอบโต้โดยขบวนการทั้งด้วยการใส่ร้ายให้เสื่อมเสีย และโจมตีด้วยกำลังสร้างความสูญเสียถึงชีวิตมานับจำนวนไม่ถ้วน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บั่นทอนความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่อาสารับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามปณิธานซึ่งสลักเป็นตัวอักษรบนตราหน้าหมวก และเทิดทูนเหนือศีรษะเหล่าอาสาสมัครทหารพรานทุกนาย
#smartsoldiers4armyarea
04/10/2564
30

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


จบภารกิจปิดล้อมปะทะยุทธการบ้านฮูเเตยือลอ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต 2 นาย ฝ่ายbrn เสียชีวิต 6 นาย
จบภารกิจปิดล้อมปะทะยุทธการบ้านฮูเเตยือลอ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต 2 นาย ฝ่ายbrn เสียชีวิต 6 นาย

     เเม่ทัพภาคที่4 ใช้กำลังผสมทหารหลัก ทหารพราน ตำรวจ กว่า 1,000 นาย และสลับกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่ ฮูแตยือลอ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งเเต่วันที่ 28 กันยายน- 3 ตุลาคม 64 รวม 6 วันอย่างไม่เป็นทางการ มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 28 กันยายน เกิดการปะทะ ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 นาย คือ อส.ทพ.วัฎจักร พรหมนุ้ย รอง ผบ.ชป.ร้อย ทพ. 4603

วันที่ 3 ตุลาคม เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 นาย คือ ร้อยโท กฤษณะ เพ็ชรจำรัส สังกัด ร.151 พัน.1 (ชรก.กรม ทพ. 45)

กองกำลัง brn เสียชีวิต 6 ราย คือ

 1 อัฎฮา ยูกะ บิน มูฮัมหมัดฮูเซน
 2 ฮาซัน สามะ บิน อับดุลเลาะห
 3 อับดุลเลาะ อูแล บิน อับดุลลาติฟ
 4 มูฮัมหมัดซุกรี อูแล บิน อับดุลลาติฟ
 5 ซูเฟียน สามะ บิน อับดุลลาติฟ
 6 บารูวัน กือจิ บิน อับดุลกอเดร์
 
ห่วงเวลาในการปิดล้อม 6 วัน ที่ผ่านมา ฝ่ายกองกำลังฝ่าย brn ได้ใช้แผนตอบโต้วงนอก มีรายะเอียดดังนี้

วันที่ 28 กันยายน
ดักวางระเบิดรถยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส บริเวณบนถนนบ้านน้ำวน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ตำรวจ เสียชีวิต 2 นาย บาดเจ็บ 4 นาย

วันที่ 29 กันยายน
- ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ชุดปิดล้อมฮูเเตยือลอ ขณะกลับฐาน ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย เหตุเกิดที่เขายือลาแป อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
- เผายางรถยนต์ บ้านส้มป่อย อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

วันที่ 30 กันยายน
เวลา19:30น.โจมตีฐาน นปพ 32ในเขตเทศบาล สุไหงปาดี อส.เจ็บ 2 นาย ชาวบ้านได้โดนลูกหลง 3 ราย
2 ระเบิดเสาไฟฟ้า 06:30 ถนน 4056 สุไหงปาดี-สุไหงโกลก บ้าน กูวา ม.5 ริโก๋ จ.นราธิวาส

วันที่ 2 ตุลาคม
เผากล้องวงจอนปิด ศาลาแยกบ้านบ้านสานามบิน 

วันที่ 3 ตุลาคม
เกิดเหตุระเบิด ม.1 บ้านตือละ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
เจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย
04/10/2564
24

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


คนร้ายไม่ทราบฝ่ายและจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ซุ่มยิง ขบวนรถไฟท้องถิ่น ที่ 454 สุไหงโก-ลก -ยะลา
คนร้ายไม่ทราบฝ่ายและจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ซุ่มยิง ขบวนรถไฟท้องถิ่น ที่ 454 สุไหงโก-ลก -ยะลา


ชายแดนใต้ระอุ
ซุ่มยิง!! ขบวนรถไฟท้องถิ่น ที่ 454 สุไหงโก-ลก -ยะลา

ก่อเหตุรายวัน วันที่ 3 ต.ค. 64 เวลา 17.15 น. คนร้ายไม่ทราบฝ่ายและจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ซุ่มยิง ขบวนรถไฟท้องถิ่น ที่ 454 สุไหงโก-ลก -ยะลา ทำให้หัวรถจักรได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเดินขบวนต่อได้ รถไฟจอดที่ สถานีรถไฟบารอ ต.บารอ อ.รามัน จ.ยะลา เบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ บริเวณที่เกิดเหตุ ก่อนถึง สถานีรถไฟ บาลอ  บ้านจือแล หมู่ที่ 3 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป ครับ

03/10/2564
29

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียของกำลังพล ทพ. 45 เสียชีวิตจากเหตุปิดล้อมปะทะบ้านฮูแตยือลอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียของกำลังพล  ทพ. 45 เสียชีวิตจากเหตุปิดล้อมปะทะบ้านฮูแตยือลอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียของกำลังพล  ทพ. 45  ร.ท. กฤษณะ เพ็ชรจำรัส ท่านได้เสียชีวิตเมื่อคืนเวลา 03.45 น. จากการเข้าปฏิบัติหน้าที่ เข้าปิดล้อมพิสูจน์ทราบ พื้นที่ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ ซึ้งเข้าสู่วันที่5 ของการปิดล้อมเป็นพื้นที่เป้าหมายมีการปะทะกันเป็นระลอกๆๆ กับผู้ก่อเหตุรุนแรง พิกัดบ้าน ฮูแตยือลอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ครับ เคสนี้

กระสุนปืนของฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงกระสุนถูกเสื้อเกราะแล้วแฉลบขึ้นบนโชคร้ายเข้าส่วนศรีษระ ทาง จนท. กำลังพลรีบนำส่งโรงพยาบาล แต่เนื่องจากท่านสูญเสียเลือดมากและบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตเวลาต่อมา 

03/10/2564
34

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


ลอบวางระเบิดชุดทหารพราน ฉก.ทพ.30 ขณะออก บ้านเงาะกาโป ม.3 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จว.ยะลา
ลอบวางระเบิดชุดทหารพราน ฉก.ทพ.30 ขณะออก บ้านเงาะกาโป ม.3   ต.เขื่อนบางลาง  อ.บันนังสตา  จว.ยะลา 


รายงานเหตุเบื้องต้น 
เหตุ 511

เมื่อ 03 ต.ค. 64 เวลา 10.20 น. สภ.บันนังสตา รับแจ้งเหตุ  คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ลอบวางระเบิด จนท.ทหาร ฉก.ทพ.30 ขณะออก ลว.พิสูจน์ทราบ จุดลอบผากล้องวงจรปิด 

ทำให้ จนท.ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 นาย (ยังไม่ทราบชื่อ) สาหัส 1 นาย  เหตุเกิดบริเวณ เส้นทาง  บ้านเงาะกาโป ม.3   ต.เขื่อนบางลาง  อ.บันนังสตา  จว.ยะลา ห่างจากจุดเผากล้องวงจรปิด ประมาณ 2 กิโลเมตร  รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบ


พื้นที่รับผิดชอบ สภ.บันนังสตา จว.ยะลา โทร. 073-289-384
ร.ต.อ.ซุลกิฟลี ระเซาะ  รอง สว.(สอบสวน) โทร. 087-383-7554 
พ.ต.อ.ธีรพจน์  ยินดี  ผกก.สภ.บันนังสตา              โทร. 087-475-3126
ศูนย์วิทยุสื่อสารและเฝ้าฟัง ศปก.ตร. โทร. 073-203-690-1
03/10/2564
30

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


กองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกถล่มและขว้างระเบิดใส่จุดตรวจปาดี 3 ลูก อส.และตำรวจเจ็บ 2 ชาวบ้านถูกลูกหลงเจ็บ 3
กองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกถล่มและขว้างระเบิดใส่จุดตรวจปาดี 3 ลูก อส.และตำรวจเจ็บ 2 ชาวบ้านถูกลูกหลงเจ็บ 3

            เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 ต.ค. 64 พ.ต.อ.อาภากร วิรุปักษ์อารักษ์ ผกก.สภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย ปลัด จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง ร่วมเดินทางตรวจสอบเหตุกองกำลังใช้อาวุธปืนสงครามและระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ บุกโจมตีจุดตรวจ 3 ฝ่าย ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนจารุเสถียร เขตเทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและ อส.บาดเจ็บ 2 นาย แถมมีชาวบ้านถูกลูกหลงบาดเจ็บอีก 3 คน เหตุเกิดในช่วงคืนที่ผ่านมา เวลา 19.30 น. แต่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเดินทางเข้าตรวจสอบ เกรงกองกำลังจะวางแผนลวงดักสังหารเจ้าหน้าที่

                เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตกอยู่ที่กองทรายตรงข้ามกับจุดตรวจ 1 ลูก เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการเก็บกู้เอาไว้ได้ พร้อมด้วยสลักนิรภัยจำนวน 3 อัน ก่อนที่จะตรวจสอบจุดตรวจ พบที่บริเวณริมถนนหน้าจุดตรวจมีร่องรอยของระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ ที่กองกำลังขว้างใส่จุดตรวจ 3 ลูก ตกจนพื้นที่ถนนเป็นรูโหว่ และบริเวณกำแพงจุดตรวจมีร่องรอยของกระสุนปืนเอ็ม.16 และอา.ก้า.รวมทั้งสะเก็ดระเบิดพรุนทั้งแถบ ส่วนบริเวณหอคอยมีร่องรอยถูกกระสุนปืนของกองกำลังจนพรุนเช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวหลักฐานในที่เกิดเหตุ

                นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบบ้านพักของชาวบ้านที่ปลูกสร้างอยู่ด้านซ้ายมือของจุดตรวจและด้านหลังของจุดตรวจ พบว่าฝาผนังและกระจกหน้าต่างที่อยู่ด้านหน้าของบ้านพักแตก และมีกองเลือดจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

                ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบจุดที่ 2 ซึ่งห่างจากจุดแรกประมาณ 3 ก.ม. ซึ่งเป็นถนนพาดทางรถไฟ พบเสาเตือนสัญญาณรถไฟหักโคน 1 ต้น และมีร่องรอยของระเบิดแสวงเครื่องที่กองกำลังประกอบใส่ไว้ในท่อแปปเหล็กทรงกลม หนัก 5 ก.ม.จุดชนวนด้วนวิทยุสื่อสาร ตกกระจายเกลื่อนพื้นถนน เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

                จากการสอบสวนทราบว่า ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง 4 นาย กำลังอาศัยอยู่ในจุดตรวจ ได้มีกองกำลังประมาณ 8 คน พร้อมอาวุธปืนครบมือ ได้แฝงตัวมาทางป่าตรวจข้ามจุดตรวจ โดยอาศัยก้อนทรายเป็นที่กำบัง ใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่หอคอยและเข้าไปในจุดตรวจจำนวนหลายชุด เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 นาย ที่อยู่ในจุดตรวจได้ใช้บังเกอร์ปูนหน้าจุดตรวจเป็นที่กำบัง ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงปะทะตอบโต้ใส่กลุ่มกองกำลัง กลุ่มกองกำลังใช้กลยุทธ์ยิงอาวุธปืนเข้าใส่สลับกับขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ แต่โชคดีหน้าฐานเจ้าหน้าที่ได้ทำการขึงตาข่ายไว้ ทำให้ระเบิดไปป์บอมบ์ล่วงตกที่บริเวณฐานของตาข่ายริมถนน จนการปะทะผ่านไปประมาณ 10 นาที


                เมื่อ ร.ท.วิรุจ นพรัตน์ ผบ.ร้อย ทพ.4814 ซึ่งตั้งฐานอยู่วัดโต๊ะเด็ง ได้รับการขอสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือที่จุดตรวจ จึงได้นำกำลัง 1 ชป. นั่งรถยนต์หุ้มเกราะวีว่าออกจากฐาน เมื่อถึงบริเวณถนนพาดทางรถไฟ กองกำลังที่ดักซุ่มอยู่ในมุมมืดได้ใช้วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิดที่นำไปผูกติดไว้กับเสาสัญญาณเตือนรถไฟ จนเกิดระเบิดขึ้นแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ จึงได้เดินทางไปสนับสนุนที่จุดตรวจ กลุ่มกองกำลังเห็นดังนั้นจึงได้พากันนำกำลังล่าถอยไป

                ต่อมาเมื่อเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ได้เครียร์พื้นที่ พบว่า นายหมู่โทมะนาวี กอเดร์ 37 ปี ซึ่งประจำที่จุดตรวจถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่คิ้วขวา และ ส.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปาหิน 21 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดที่บริเวณซี่โครงขวา จำนวน 2 จุดและมีอาหารแน่นหน้าอกหูอื้อ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าเครียร์บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังของจุดตรวจ พบมีชาวบ้านถูกสะเก็ดกระจกของหน้าต่างได้รับบาดเจ็บอีก 3 คน คือ น.ส.ภัทราวดี พรมชื่น 37 ปี ด.ญ.รวิดา พรมชื่น 1 ขวบ และนายเฉลิมพล พื้นผา 34 ปี จึงได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 5 ราย ส่งรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงปาดี อย่างเร่งด่วน

                ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดี เพื่อวางแผนดักสังหารเจ้าหน้าที่รายวัน

02/10/2564
30

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


ลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า บริเวณ ถนนหมายเลย 4056 (สุไหงปาดี-สุไหงโก-ลก) บ.กูวา ม.5 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
ลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า บริเวณ ถนนหมายเลย 4056 (สุไหงปาดี-สุไหงโก-ลก) บ.กูวา ม.5  ต.ริโก๋ 
อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส

รายงานเหตุเบื้องต้น
เหตุ 511
เมื่อ  020839 ต.ค.64  สภ.สุไหงปาดี รับแจ้งเหตุได้มีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า บริเวณ ถนนหมายเลย 4056 (สุไหงปาดี-สุไหงโก-ลก) บ.กูวา ม.5  ต.ริโก๋ 
อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ความเสียหายเสาไฟฟ้าล่ม 1 ต้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบ 

เหตุเกิดบริเวณ ถนนหมายเลย 4056 (สุไหงปาดี-สุไหงโก-ลก) บ.กูวา ม.5  ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส


พื้นที่รับผิดชอบ สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส           โทร. 073-651-157
รอง สว.(สอบสวน) ร.ต.อ.ธีระพงษ์  พิมพา  โทร. 095-558-5009 
พ.ต.อ.อาภากร  วิรูปักษ์อารักษ์ ผกก.สภ.สุไหงปาดี        โทร. 095-151-5397
ศูนย์สื่อสารและเฝ้าฟัง ศปก.ตร.สน. โทร. 073-203-690-1
02/10/2564
31

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


เจ้าหน้าที่ชุด EOD นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส เข้าตรวจสอบเหตุกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกโจมตีจุดตรวจ 3 ฝ่าย เขตเทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี
เจ้าหน้าที่ชุด EOD นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส เข้าตรวจสอบเหตุกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกโจมตีจุดตรวจ 3 ฝ่าย  เขตเทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี 


 
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 ต.ค. 64 พ.ต.อ.อาภากร วิรุปักษ์อารักษ์ ผกก.สภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย ปลัด จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง ร่วมเดินทางตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ บุกโจมตีจุดตรวจ 3 ฝ่าย ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนจารุเสถียร เขตเทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและ อส.บาดเจ็บ 2 นาย แถมมีชาวบ้านถูกลูกหลงบาดเจ็บอีก 3 คน เหตุเกิดในช่วงคืนที่ผ่านมา เวลา 19.30 น. แต่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเดินทางเข้าตรวจสอบ เกรงคนร้ายจะวางแผนลวงดักสังหารเจ้าหน้าที่
เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตกอยู่ที่กองทรายตรงข้ามกับจุดตรวจ 1 ลูก เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการเก็บกู้เอาไว้ได้ พร้อมด้วยสลักนิรภัยจำนวน 3 อัน ก่อนที่จะตรวจสอบจุดตรวจ พบที่บริเวณริมถนนหน้าจุดตรวจมีร่องรอยของระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ ที่คนร้ายขว้างใส่จุดตรวจ 3 ลูก ตกจนพื้นที่ถนนเป็นรูโหว่ และบริเวณกำแพงจุดตรวจมีร่องรอยของกระสุนปืนเอ็ม.16 และอา.ก้า.รวมทั้งสะเก็ดระเบิดพรุนทั้งแถบ ส่วนบริเวณหอคอยมีร่องรอยถูกกระสุนปืนของคนร้ายจนพรุนเช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวหลักฐานในที่เกิดเหตุ

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบบ้านพักของชาวบ้านที่ปลูกสร้างอยู่ด้านซ้ายมือของจุดตรวจและด้านหลังของจุดตรวจ พบว่าฝาผนังและกระจกหน้าต่างที่อยู่ด้านหน้าของบ้านพักแตก และมีกองเลือดจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบจุดที่ 2 ซึ่งห่างจากจุดแรกประมาณ 3 ก.ม. ซึ่งเป็นถนนพาดทางรถไฟ พบเสาเตือนสัญญาณรถไฟหักโคน 1 ต้น และมีร่องรอยของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในท่อแปปเหล็กทรงกลม หนัก 5 ก.ม.จุดชนวนด้วนวิทยุสื่อสาร ตกกระจายเกลื่อนพื้นถนน เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

จากการสอบสวนทราบว่า ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง 4 นาย กำลังอาศัยอยู่ในจุดตรวจ ได้มีคนร้ายประมาณ 8 คน พร้อมอาวุธปืนครบมือ ได้แฝงตัวมาทางป่าตรวจข้ามจุดตรวจ โดยอาศัยก้อนทรายเป็นที่กำบัง ใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่หอคอยและเข้าไปในจุดตรวจจำนวนหลายชุด เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 นาย ที่อยู่ในจุดตรวจได้ใช้บังเกอร์ปูนหน้าจุดตรวจเป็นที่กำบัง ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงปะทะตอบโต้ใส่กลุ่มคนร้าย กลุ่มคนร้ายใช้กลยุทธ์ยิงอาวุธปืนเข้าใส่สลับกับขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ แต่โชคดีหน้าฐานเจ้าหน้าที่ได้ทำการขึงตาข่ายไว้ ทำให้ระเบิดไปป์บอมบ์ล่วงตกที่บริเวณฐานของตาข่ายริมถนน จนการปะทะผ่านไปประมาณ 10 นาที


เมื่อ ร.ท.วิรุจ นพรัตน์ ผบ.ร้อย ทพ.4814 ซึ่งตั้งฐานอยู่วัดโต๊ะเด็ง ได้รับการขอสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือที่จุดตรวจ จึงได้นำกำลัง 1 ชป. นั่งรถยนต์หุ้มเกราะวีว่าออกจากฐาน เมื่อถึงบริเวณถนนพาดทางรถไฟ คนร้ายที่ดักซุ่มอยู่ในมุมมืดได้ใช้วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิดที่นำไปผูกติดไว้กับเสาสัญญาณเตือนรถไฟ จนเกิดระเบิดขึ้นแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ จึงได้เดินทางไปสนับสนุนที่จุดตรวจ กลุ่มคนร้ายเห็นดังนั้นจึงได้พากันนำกำลังล่าถอยไป

ต่อมาเมื่อเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ได้เครียร์พื้นที่ พบว่า นายหมู่โทมะนาวี กอเดร์ 37 ปี ซึ่งประจำที่จุดตรวจถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่คิ้วขวา และ ส.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปาหิน 21 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดที่บริเวณซี่โครงขวา จำนวน 2 จุดและมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าเครียร์บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังของจุดตรวจ พบมีชาวบ้านถูกสะเก็ดกระจกของหน้าต่างได้รับบาดเจ็บอีก 3 คน คือ น.ส.ภัทราวดี พรมชื่น 37 ปี ด.ญ.รวิดา พรมชื่น 1 ขวบ และนายเฉลิมพล พื้นผา 34 ปี จึงได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 5 ราย ส่งรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงปาดี อย่างเร่งด่วน
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดี เพื่อวางแผนดักสังหารเจ้าหน้าที่รายวัน
01/10/2564
25

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


นราธิวาสคนร้ายขว้างระเบิด ยิงจุดตรวจ บริเวณจุดตรวจสามฝ่าย(ตลาดล่าง) ถนนจารุเสถียร เขตเทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
   นราธิวาสคนร้ายขว้างระเบิด ยิงจุดตรวจ บริเวณจุดตรวจสามฝ่าย(ตลาดล่าง) ถนนจารุเสถียร เขตเทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส


เหตุ ขว้างระเบิด ยิงจุดตรวจ
คืนวันที่ 30 ก.ย. 64 เวลา19.30 น. สภ.สุไหงปาดี รับแจ้งเหตุได้มีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดใส่จุดตรวจสามฝ่าย(ตลาดล่าง) บริเวณถนนจารุเสถียร เขตเทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส

เบื้องต้นมี จนท.อส.และราษฏรได้รับบาดดังนี้

1.อส.มะนาวี กอแด อายุ 37 ปี ที่อยู่ 655/3 ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
2.นายเฉลิมพล  พื้นผา อายุ 33 ปี ที่อยู่ 108/1 ม.12 ต/อสุไหงปาดี จว.นราธิวาส
3.น.ส.ภัทราวดี  พรหมชื่น อายุ 37 ปี ที่อยู่ 104 ม.4 ต./อ.นราธิวาส
4.ด.ญ.รริดา พรหมชื่น อายุ 1 ขวบ ที่อยู่ 104 ม.4 ต./อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
ผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่ง รพ.สุไหงปาดี รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบ 
เหตุเกิดบริเวณจุดตรวจสามฝ่าย(ตลาดล่าง) ถนนจารุเสถียร เขตเทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
พื้นที่รับผิดชอบ สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส           โทร. 073-651-157
รอง สว.(สอบสวน) ร.ต.อ.ธีระพงษ์  พิมพา โทร. 095-558-5009 
พ.ต.อ.อาภากร  วิรูปักษ์อารักษ์ ผกก.สภ.สุไหงปาดี        โทร. 095-151-5397
ศูนย์สื่อสารและเฝ้าฟัง ศปก.ตร.สน. โทร. 073-203-690-1
01/10/2564
25

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


กกต.ยะลา เน้นย้ำตรวจสอบสิทธิให้ชัวร์ก่อนลงสมัคร นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ในวันที่ 11-15 ต.ค.2564
กกต.ยะลา เน้นย้ำตรวจสอบสิทธิให้ชัวร์ก่อนลงสมัคร นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ในวันที่  11-15 ต.ค.2564  

                ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง คือ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ในวันศุกร์ที่ 1 ต.ค.64โดยให้วันเลือกตั้งคือ วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 -15 ต.ค. นั้น

                ในส่วนของการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ยะลา นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ระบุว่า การจัดการเลือกตั้ง ในสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังเหมือนเดิม จัดการเลือกตั้งในรูปแบบใหม่ New Normal  และได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของปัญหาอุกทกภัยน้ำท่วม ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยให้หน่วยเลือกตั้งแต่ละพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนกระบวนการคัดกรองก็มีเจ้าหน้าที่ อสม.  และฝ่ายมั่นคง ทำหน้าที่ดูแลควบคุมมาตรการป้องกันโควิด 19 ควบคู่ความปลอดภัย             

                อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้ว่าที่ผู้สมัครนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ในพื้นที่จังหวัดยะลา 47 ตำบล  เตรียมความพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องชัวร์ก่อนลงสมัคร


สำหรับผู้ที่สงสัยก็สามารถ เข้ามาตรวจสอบได้ที่ สนง.กกต.ยะลา ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ว่าที่ผู้สมัครสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ สำนักงาน กกต.ยะลา
30/09/2564
18

+เพิ่มเรื่องราวใหม่


ฝนตกหนักดินได้สไลด์ลงมาจากภูเขาทับบ้านพังเสียหายในพื้นที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
ฝนตกหนักดินได้สไลด์ลงมาจากภูเขาทับบ้านพังเสียหายในพื้นที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 
      
วันนี้ 30 ก.ย.64 นายวิโรจน์ จงอุรุดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่1 ต.ยะรม ได้เดินทางไปตรวจดูความเสียหายของบ้านเลขที่ 135 ม.1 บ้านสวรรค์บนดอย ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งถูกดินสไลด์ลงมาทับบ้านพังเสียหายช่วงค่ำวานนี้

      บ้านดังกล่าวเป็นบ้านปูนชั้นเดียวปลูกอยู่บนเนินเขา ดินได้สไลด์ลงมาจากภูเขาทับบ้านพังเสียหายเกือบทั้งหลัง ห้องนอน ห้องนั่งเล่น เต็มไปด้วยดินโคลน ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านถูกดินทับถมเกือบหมด เหลือเพียงห้องครัวและห้องน้ำที่ไม่เสียหาย แต่ก็ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คาดว่าวันนี้หากมีฝนตกลงมาอีกดินก็คงสไลด์ลงมาอีก เพราะช่วงนี้ในพื้นที่อำเภอเบตงมีฝนตกมาก พอบ่ายหรือช่วงเย็นก็จะมีฝนตกลงมาเกือบทุกวันทำให้ดินอุ้มน้ำ

      นายอับดุล บือนา อายุ 27 ปี เจ้าของบ้าน เล่าให้ฟังว่า ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นนานติดต่อกันหลายชั่วโมง ประมาณทุ่มครึ่ง ตนได้นอนอยู่ในห้องนอน ได้ยินเสียงดังคล้ายประทัดแต่ดังมาก จากนั้นก็มีดินสไลด์ลงมาทับหน้าบ้านจนทำให้กำแพงบ้านพัง แล้วมีดินไหลเข้ามาในห้องนั่งเล่นและห้องนอน โชคดีที่ตนยังไม่หลับจึงหนีออกมาได้ทัน ส่วนแม่นั่งกินข้าวอยู่ในห้องครัว ลูกอยู่บ้านพี่สาวเลยปลอดภัย


      นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลยะรม ช่วงดึกวานนี้ได้เกิดน้ำกัดเซาะถนนสายบ้านธารน้ำใส หมู่5 ต.ยะรม อีก 3 จุด เจ้าหน้าที่ อบต.ยะรม ต้องนำกรวย และป้ายไวนิล ไหล่ทางชำรุด โปรดระมัดระวัง ไปติดไว้ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมารับทราบ เพราะหวั่นจะเกิดอันตราย พร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนที่ใช้รถยนต์เลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนสายยะรม-ธารน้ำทิพย์ บ้านราโมงใต้ เพราะบางจุดน้ำได้กัดเซาะถนนหายไปเกือบครึ่ง บางจุดน้ำกัดเซาะดินที่อยู่ใต้ถนนจนเป็นโพรงเหลือแต่พื้นผิวถนน หากมีรถหนักวิ่งผ่านหรือเกิดฝนตกลงมาอีกถนนอาจจะพังได้

Cr.เพจ สวท.เบตง News
30/09/2564


Story in the three southern border provinces